*** ข้างหลังภาพ

 

"การมีความสุขโดยไม่มีความรัก ย่อมดีกว่า
การใฝ่ฝันถึงความรักโดยไม่มีความสุข"

"ฉันตายโดยปราศจากคนที่ฉันรัก"
"แต่ฉันก็ยังอิ่มใจว่ามีคนที่ฉันรัก"

                  ม.ร.ว.หญิงกีรติ : นพพร

 

Truth in My Heart
สายสุนีย์ สุขกฤต

********************************

Truth in my heart
Has no word for your ears

Truth in my heart
Has no voice
Only silence and the purity of tears
Only a love that outlasts
Passing Time

Words on your lips
Make melodies so sweet
Words on your lips
Make me weep

Words on your lips
Light up my life
But won’t last as long
Or run as deep
As the truth in my heart

********************************

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s