** ภาคพิเศษ คนพิเศษ

ลองมองคนข้าง ๆ เป็นคนพิเศษ
ที่ไม่ได้ได้มาง่าย ๆ
แต่ง่ายต่อการจากไป
เพียงเพราะเราละเลย
 
เห็นสิ่งที่เขาทำเป็นความพิเศษ
เราจะเห็นคุณค่าของเขา
ไปพร้อม ๆ กับค้นพบคุณค่าของตัวเอง
เราจะกลายเป็นคนพิเศษ ..ของกันและกัน
 
ถ้าวันนี้ยังเป็นวันธรรมดาของคุณ
เป็นเรื่องปกติ…
ที่มีคนธรรมดาคนหนึ่งอยู่ข้าง ๆ
พรุ่งนี้ขอให้เป็นวันพิเศษของคุณนะ
..กับคนพิเศษ
..คนธรรมดาคนนั้น..
 
 
ที่มา : life as a catwalk
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s