** ภาคพิเศษ ขอให้เหมือนเดิม

 
ไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้า
ไม่ต้องหาถ้อยคำหวาน ๆ
อย่างที่เคยบอกกันก็ยังซึ้งอยู่
 
ขอแค่รักคำเดียวเท่านั้น
หมายถึงฉันคนเดียวเท่านี้
อยากจะฟังอีกทีว่าเธอรักฉัน
 
ไม่ต้องรักเท่าฟ้า..แต่ขอให้รักเท่าเดิม
ไม่ต้องมีเพิ่มเติม..แต่รักไม่น้อยลงไป
ไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์
ตราบที่ฉันนั้นยังหายใจ
 ..ขอให้เหมือนเดิม  ..
 ..ขอให้เหมือนเดิม  ..
  

ไม่ต้องฝืนตัวเองเพราะฉัน
ไม่ต้องฝันจะเป็นเหมือนใคร
ก่อนเคยเป็นอย่างไรก็เป็นเหมือนเก่า
 
รักเท่านี้ที่เคยให้ไว้
รักเท่าไหนก็ไม่สำคัญ
บอกว่ายังรักกันต้องการเท่านี้
 
ไม่ต้องรักเท่าฟ้า..แต่ขอให้รักเท่าเดิม
ไม่ต้องมีเพิ่มเติม..แต่รักไม่น้อยลงไป
ไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์
 
ตราบที่ฉันนั้นยังหายใจ
 
..ขอให้เหมือนเดิม  ..
 ..ขอให้เหมือนเดิม  ..
 
ที่มา : ขอให้เหมือนเดิม : บูโดกัน
 
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s